"... Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardır."

Hâdid 25

Inside Core (Mega Kolon) Sistemler


Inside Core (Mega Kolon) Sistemleri yüksek yapılarda uygulanan çok yeni bir inşaat teknolojisidir. Uygulaması çok yüksek teknoloji ürünü makineler ve teknik ekipman gerektiren bu sistem, şu aralar çok az firma tarafından uygulanabilmekte, çok az kimse tarafından da finanse edileblmektedir. Bu yöntemin temel özelliği, tek bir kolonun üzerindeki, her yönde konsollar halinde inşa edilmesi ve yapıya çok büyük bir mimari serbestlik kazandırmasıdır.

Bu yöntemle yükseldikçe kendi ekseni etrafında dönen, eğilen, yer eksenine göre kaymalar yapan ve yatay olarak hareket edebilen yapılar yapılabilmektedir.

Genel Kullanım Alanları;

  • Yüksek Katlı Yapılar
  • Özel Mimarideki Yapılardır.