"... Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardır."

Hâdid 25

Belgelerimiz